Verotus, kun on useampi kauppapaikka

Jos myyn kauppapaikassa B hankkimani bitcoinin kauppapaikassa B, niin käytetäänkö
ostohintana aikaisemmin kauppapaikassa A hankkimaani bitcoinia, vaikka kauppapaikassa
A hankittua bitcoinia ei koskaan siirretty kauppapaikkaan B.

Sovelletaanko FIFO verotusta, niin että ensin sisään on ensin ulos kauppapaikasta riippumatta?

Vastausta odotellessa löysin virtuaalivaluuttojen tuloverotuksesta vuonna 2017 tehdyn gradun.
Lähde: https://docplayer.fi/66495260-Virtuaalivaluuttojen-tuloverotus-olennaiset-verokysymykset-ja-vero-ongelmat.html

En tiedä, kuinka hyvin tämä pitää paikkansa. Tässä muutama lainaus.

Arvonmuutoksen laskennassa (TVL:n mukaisessa verotuksessa) on tärkeää huomioida se, että virtuaalivaluuttaa katsotaan käytetyn siinä järjestyksessä, kuin sitä on hankittu, mikäli toisin ei näytetä. Kyseessä on niin logistiikan, kuin osakesijoittamisenkin maailmasta tunnettu First In – First Out (FIFO)-periaate, jossa vanhimmat yksiköt myydään ensin. FIFO-periaatteen käytöstä on säädetty TVL 47.4 §:ssä, johon Verohallinnon ohje virtuaalivaluutan luovutusjärjestyksestä perustuu.

FIFO:ssa on kuitenkin tärkeää huomioida se, että luovutusjärjestys ei ole täysin sitova, koska lainsäädäntö (TVL 47.4§) antaa liikkumavaraa myös muun näyttämiseen.

Useamman arvo-osuustilin käyttö on verotuskäytännössä katsottu kelvolliseksi (ja käytännössä ainoaksi)
näyttötavaksi FIFO-periaatteesta poikkeamiselle. Tällöin verovelvollinen voi osoittaa myyneensä tietyltä
arvo-osuustililtä osakkeita ja todistaa luotettavasti hankintamenon paikkaansa pitävyyden.

Virtuaalivaluuttojen käyttäessä samaa luovutusjärjestyksen periaatetta kuin osakesijoittamisessa, on myös järkevintä hyödyntää vastaavia toimintatapoja kuin osakesijoittajat. Siksi on suositeltavaa käyttää useampaa virtuaalivaluuttalompakkoa. FIFO:n kiertämiseksi usealla virtuaalilompakon käyttämisellä on muitakin etuja, kuten sijoitustekniset- sekä tietoturvaan liittyvät intressit. Jakamalla valuuttaomistukset useaan lompakkoon, voidaan harjoittaa pitkäaikaissäästämistä yhdestä lompakosta ja toisesta voidaan käydä aktiivisempaa kauppaa. Lisäksi virtuaalivaluuttojen laajamittaisessa omistuksessa on suositeltavaa säilyttää virtuaalivaluuttaa useammassa lompakossa tietoturvan kannalta.

eli vastaus kysymykseesi on toivottavasti “ei”.

1 tykkäys